Części do samochodów e-autoparts.pl
opinie o sklepie motoryzacyjnym e-autoparts.pl
Hotline:
+48 22 100 15 90
poniedziałek - czwartek: 9:00 - 17:00
piątek 9:00 - 16:00
Napisz do nas

... jest pusty
aktualny koszt dostawy: 16.00 zł
do bezpłatnej dostawy
brakuje: 250.00 zł
 
Informacje
Przed zakupami
» Jak szukać części
» Jak zamawiać
» Zmiana adresu dostawy
» Zmiana danych do faktury
» Czas realizacji
» Koszty dostawy
» Odbiór osobisty
» Jakość części
» Części regenerowane i kaucje
» Gwarancja
» Godziny składania zamówień
» Dostępność części
» Części niedostępne
» Ceny części
» Zakupy na raty
» Tax free dla turystów
» Tax Free for Tourists
» Tax Free for Турист
» Bezpieczeństwo danych

W trakcie zakupów
» Formy płatności

Po zakupach
» Status zamówienia
» Łączenie zamówień
» Dokument sprzedaży
» Reklamacja dostawy
» Zwroty
» Wymiana zakupionego produktu

Programy bonusowe
» Procenty za zakupy

Inne
» Dane firmy
» Regulamin do 25.12.2014
» Regulamin od 25.12.2014
» Mapa serwisu
Wizytówka QR
QR code
 

Regulamin do 25.12.2014

obowiązuje przy zakupach przed 25.12.2014
Sklep internetowy e-autoparts.pl, prowadzony jest przez:

Alcor Robert Bohdziewicz
03-687 Warszawa
ul. Łodygowa 28G
Nip 854-001-86-34
Regon 811977342

wpisanym pod numerem HG/048138/00 do rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina, data rejestracji 19 listopada 1999

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep internetowy e-autoparts.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę e-autoparts.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 022/100 15 90 lub za pomocą adresu e-mail biuro@e-autoparts.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje niezwłocznie wiadomość e-mail, że zamówienie dotarło do e-autoparts.pl.

Przyjęcie do realizacji zamówienia:
 • w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze - e-autoparts.pl zastrzega sobie prawo telefonicznego lub mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia,
 • realizacja następnego zamówienia Klienta zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez e-autoparts.pl,

Wysyłka zlecenia następuje:
 • w przypadku płatności przy odbiorze - natychmiast po skompletowaniu zamówienia, chyba, że ustalenia z Klientem są inne,
 • w przypadku płatności kartą - po autoryzacji karty,
 • w przypadku płatności przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, lub w niektórych przypadkach, po otrzymaniu przez e-autoparts.pl potwierdzenia wykonania przelewu z banku Klienta,
 • w przypdaku płatności elektronicznej - w momencie gotowości do odbioru płatności przez e-autoparts.pl w systemie płatności elektronicznych PayU (dawniej platnosci.pl),
 • w przypadku płatności z odroczonym terminem - natychmiast po skompletowaniu zamówienia
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców e-autoparts.pl.

W przypadku braku dostępności części towarów z zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie i poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia: częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia.

W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, e-autoparts.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym informuje Klienta drogą mailową lub telefonicznie. Zamówienie może zostac również anulowane w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest dodawana do każdej paczki oraz jest do pobranie ze strony zamówienia. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy zamówienie są skompletowane w całości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu ani pieczątki sprzedawcy.

Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu jego spakowania. Klient może wycofać złożone zamówienie do momentu jego wysłania. Zmiany możliwe sa poprzez kontakt z obsługa e-autoparts drogą mailową lub telefoniczną.

Zamówienia znacznej (hurtowej) ilości towaru, wykraczające ponad potrzeby indywidualnego użytkownika samochodu, powinny byc uzgadniane z obsługą sklepu. Koszt dostawy takich zamówień ustalany jest indywidualnie, a odbiorca jest informowany o jego wysokości drogą mailowa lub telefonicznie.

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, e-autoparts.pl w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

2. Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, zastępowania produktów danego producenta innymi jego produktami (zmiana numeracji), zgodnie z danymi przesyłanymi przez producenta części, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach e-autoparts.pl bądź wprowadzania w nich zmian podczas trwania promocji.

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób, wybrany z dostępnych sposobów dostawy w e-autoparts.pl. Informacje o kosztach dostawy dostępne są pod linkiem: Koszt dostawy. Wyjątek stanowią zamówienia znacznych ilości towaru, o których mowa w punkcie 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

3. Czas realizacji zamówienia

Przy każdej części podany jest przewidywany czas realizacji wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych części z e-autoparts.pl, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Jeżeli w skład zamówienia wejdą części o różnej dostępności, zamówienie bęzdie wysłane po skompletowaniu całości, chyba, że z Klientem zawarto inne ustalenia.

Termin otrzymania zamówienia stanowi sumę czasu kompletacji zamówienia oraz samej dostawy realizowanej przez firmę kurierską .
W przypadku płatności przelewem termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu, a w przypadku zakupów na raty - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską w terminie do dwóch dni roboczych po dokonaniu wysyłki z magazynu e-autoparts.pl. Czas dostawy może ulec wydłużeniu wskutek nieprzewidzianych zjawisk pogodowych i ogólnych - awaria serwera, braki prądu, awaria środka transportu, utrudnienia drogowe wywołane wypadkiem, robotami drogowymi.

e-autoparts.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym podczas rejestracji lub składania zamówienia przez Klienta.

4. Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności z dostawą na terytorium Polski:
 • płatność przy dostawie,
 • płatności elektronicznie - karta kredytowa lub przelew bankowy,
 • przelewem bankowym na konto e-autoparts.pl
Opłaty dokonywane elektronicznie w systemach PayU i PayPal obciążone są dodatkowymi kosztami (prowizja operatora) ponoszonymi przez Klienta. Wielkość tych kosztów podawana jest w momencie składania zamówienia i zależy od jego wartości.

5. Reklamacje

Wszystkie części dostępne w e-autoparts.pl pochodzą z legalnych źródeł, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach e-autoparts.pl części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych zajmujących się naprawami samochodów.

Jeżeli po otrzymaniu zamówionej części Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem e-autoparts.pl.
Zdjęcia i rysunki części mają charakter poglądowy. Dobieranie części na podstawie rysunku albo zdjęcia nie może być podstawą do reklamcji.
Reklamacje dotyczące skatalogowania części mogą dotyczyć tylko:
 • niezgodności z opisem,
 • niezgodności zastosowania części do konkretnego typu pojazdu


Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w e-autoparts.pl w przypadku stwierdzenia w zakupionej części:
 • wad fabrycznych,
 • niezgodności towaru z towarem z zamówienia,
 • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

W takiej sytuacji Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub protokołem szkody i innymi domumentami na adres:

Alcor
ul. Łodygowa 28G
03-687 Warszawa

Dostarczenie dokumentów reklamacyjnych lub reklamowanego towaru na inny adres nie rozpocznie biegu reklamacji aż do momentu dostarczenia ich na adres wymieniony w punkcie 5 regulaminu sklepu.
Załączenie formularza reklamacyjnego jest warunkiem przyjęcia przesyłki przez magazyn e-autoparts.pl. Wymieniona część odsyłana jest do Klienta na koszt e-autoparts.pl.

e-autoparts.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), e-autoparts.pl zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w e-autoparts.pl części do wyboru. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, e-autoparts.pl zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Nie stanowią podstawy reklamacji nieznaczne różnice w zewnętrznym wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie e-autoparts.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z obsługą e-autoparts.pl. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia e-autoparts.pl o wadzie w ciągu jednego miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone e-autoparts.pl może żądać od Klienta pokrycia poniesionych przez e-autoparts.pl kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany na koszt kupującego.

Reklamowany towar powinien zostać dostarczony przez Klienta wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami (prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny, wynik badania na stanowisku badawczym, etc).

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Odpowiedzialność e-autoparts.pl jest ograniczona do bezpłatnej wymiany produktu lub do zwrotu kwoty zapłaconej przy czym o wyborze jednego z tych dwóch sposobów decyduje e-autoparts.pl.

Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

W przypadku nie uznania reklamacji, e-autoparts.pl przechowuje reklamowany towar do dyspozycji Klienta przez okres 30 dni od daty powiadomienia Klienta o odrzuceniu reklamacji - wysłanie wiadomości email bądź listu poleconego. Po tym terminie reklamowany towar zostanie zutylizowany bez ponownego poinformowania Klienta. Zwrot reklamowanego towaru do Klienta może nastapić tylko na koszt Klienta po jego decyzji o wysyłce przesłanej drogą mailową na adres e-autoparts.pl.

6. Zwroty i wymiany

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był montowany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu zabezpieczeń. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wypełniony formularz zwrotu) oraz numer konta, na które e-autoparts.pl ma zwrócić środki. e-autoparts.pl w ciągu 14 dni dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym lub drogą mailową. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. e-autoparts.pl dokonuje zwrotu pieniędzy na wskazane konto Klienta w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu.
W przypadku zwrotu towaru z zamówienia w którym uwzględniono dodatkowy rabat w wysokości 16 zł za przekroczenie kwoty granicznej zamówienia upoważaniającej do takiej dostawy, e-autoparts.pl może pomniejszyć zwracaną kwotę o wysokość udzielonego wcześniej rabatu, jeżeli wartość zamówienia po wykonaniu zwrotu będzie niższa od kwoty granicznej zamówienia, upoważniającej do bezpłatnej dostawy zamówionych części. Kwota potrącenia za udzielony rabat nie jest odstępnym za zwrot towaru.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Klient zobowiązany jest do prawidłowego spakowania zwracanego towaru, tak aby nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. To samo dotyczy oryginalnego opakowania zabezpieczającego produkt na czas transportu, które nie może być oklejone lub opisane w sposób uniemożliwiący identyfikację zwaracnego towaru. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie.
Uzgodnione zwroty należy kierować na adres:

Alcor, 03-687 Warszawa, Łodygowa 28G.
Zwroty na inne adresy i/lub bez wypełnionego formularza zwrotu nie będą uwzgledniane.
Faktura korygująca będzie wystawiona przez obsługę e-autoparts.pl po wejściu zwracanego towaru na magazyn e-autoparts.pl. Będzie ona możliwa do pobrania ze strony zamówienia.
Należy ją podpisać i odesłać na adres do zwrotów.
Zwrotem nie są objęte koszty poniesione przez Klienta za płatności elektroniczne PayU i PayPal wymienione w punkcie 4 Regulaminu. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę e-autoparts.pl zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.
Towary sprowadzane na specjalne zamówienie, dotyczy to także towarów o statusie brak dostepności (czerwony koszyczek), nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
Zwracany towar musi być dostarczony do magazynu e-autoparts.pl w terminie do 14 dni od momentu powiadomienia e-autoparts.pl o fakcie odstąpienia od umowy zawartej na odlełość. Po tym czasie zwrot będzie przyjęty warunkowo.
Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany numer rachunku bankowego w przeciągu do 14 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu. Czas na zwrot pieniędzy rozpoczyna bieg od momentu dostarczenia podpisanej faktury korygującej lub (w zależności co zostanie dostarczone później) zwracanej części wraz z oświadczeniem o odstapieniu od umowy zawartej na odległość. Dostarczenie samej części bez podpisanego oświadczenia, może wydłużyć czas oczekiwania na zwrot pieniędzy.


7. Rejestracja w serwisie e-autoparts.pl, ochrona danych osobowych

Składając zamówienie w e-autoparts.pl lub wysyłając zapytanie ofertowe Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Alcor Robert Bohdziewicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zawadzkiego 19/16, 71-246, NIP: 854-001-86-34, będącego właścicielem sklepu e-autoparts.pl, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.)oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez e-autoparts.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od e-autoparts.pl informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie e-autoparts.pl adres poczty elektronicznej.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Alcor Robert Bohdziewicz. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8. Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Alcor Robert Bohdziewicz, właścicielem sklepu e-autoparts.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu e-autoparts.pl, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2009.
Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w dniu ich opublikowania na stronie e-autoparts.pl i nie dotyczą praw nabytych Konsumentów przed datą opublikowania Regulaminu.

 
Promocje więcej
Pasek wieloklinowy, wielorowkowy Micro-V® Horizon
Pasek wieloklinowy, wielorowkowy Micro-V® Horizon
5PK1200

35.01 zł
31.00 zł
Recenzje więcej
Zestaw paska klinowego wielorowkowego, Micro-V® Kit
Quality product,easy installation with right tools. Nothing ..
5 z 5 gwiazdek!
Płatności
Bestsellery
» Zestaw przegubu, półoś napędowa - VKJA 3159 - SKF
» Filtr oleju - 0 451 103 349 - BOSCH
» Filtr oleju - C101/606 - CHAMPION
Artykuły
PowerPad i PowerDisc ATE
ReklamyCopyright © 2009 e-autoparts.pl