Części do samochodów e-autoparts.pl
części samochodowe » system tworzenia mieszanki paliwowej » tworzenie mieszanki » przepływomierz powietrza

przepływomierz powietrza

wybierz markę samochodu:
przepływomierz powietrza

Przepływomierz powietrza


Przepływomierz powietrza, zwany także przepływomierzem masowym powietrza odpowiada za pomiar ilości lub masy powietrza wpadającej do komory spalania silnika w jednostce czasu. Informacja o tej ilości jest niezbędna do obliczenia składu mieszanki paliwowo-powietrznej, tak aby skład ten był jak najbardziej zbliżony do wielkości stechiometrycznej czyli aby jeden kilogram paliwa przypadał na 14,7 kilogramów powietrza. Aby to zapewnić, przepływomierz masowy podaje na komputer pojazdu ilnformacje o ilości przepływającego powietrza, a ten dokonuje niezbędnych korekt w składzie mieszanki przez podawanie odpowiednich ilości paliwa wtryskiwanego do komory spalania silnika.
 

Jakie występują typy przepływomierzy powietrza


przepływomierz masowy powietrzaGeneralnie podział opiera się na konstrukcji przepływomierza i rodzaju dokonywanego pomiaru - ilości bądź masy powietrza. Starsze konstrukcjie przepływomierzy klapkowych, mierzyły ilość
przepływającego powietrza za pomocą uchylnej klapki, która była osadzona na osi potencjometru. Sygnał z potencjometru zmieniał się wraz z wychyleniem klapki i był podawany wraz ze zmierzoną temperaturą powietrza do jednostki sterującej składem mieszanki.

Nowsze konstrukcje opierają się na pomiarze masy przepływającego powietrza. Dokładniej, pomiar jest realizowany na podstawie natężenia przepływu potrzebnego do utrzymania stałej temperatury platynowego drutu, który znajduje się w strumieniu przepływającego powietrza. Utrzymanie stałej temperatury zapewnione jest przez podanie prądu przepływającego przez drucik o dobranym natężeniu. Informacja o wielkości natężenia prądu przepływającego przez drucik przepływomierza masowego, podawana jest do jednostki sterującej silnika. Po przeliczeniu, jednostka centralna decyduje o ilości podawanego paliwa.


Jakie są objawy i przyczyny uszkodzenia przepływomierza masowego

 

Jednym z podstawowych objawów jest utrata mocy silnika, utrudnione przyspieszanie. Silnik wydaje sie być wówczas przełączony w tryb awaryjny pracy. Dodatkowymi objawami uszkodzenia przepływomierza powietrza mogą być niewłaściwy skład spalin oraz zwiększone zużycie paliwa. Niektóre samochody mogą sygnaliziować awarię przepływomierza masowego kontrolką "check engine". Aby uniknąć przyspieszonego zużycia pzrepływomierza masowego powietrza, niezbędna jest regularna wymiana filtra powietrza. Inną przyczyna uszkodzeń przepływomierza powietrza jest strzelanie w kolektorze dolotowym spowodowane nieprawidłową pracą układu LPG lub CNG. Usterki zdarzają się także podczas zbyt szybkiej jazdy po wodzie. Dostanie się do przepływomierza mgły wodnej może spowodować spalenie drucika.