Części do samochodów e-autoparts.pl
ikona koszyka
Koszyk
jest pusty
Sklep » Ceny w e-autoparts.pl
Tax Free dla turystów
Zwrot TAX FREE dla podróżnych/turystów

Kto może otrzymać zwrot VAT


 • Turysta mający stałe miejsca zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru.
 • Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosi 200,00 pln.
 • Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika.
 • Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.


Urząd Celny


 • Gdy opuszczasz teren Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z załączonym paragonem oraz Twój dokument tożsamości.
 • Brak pieczątki urzędu celnego na druku Tax Free For Tourists uniemożliwi możliwość zwrotu podatku VAT.


Zwrot podatku VAT


 • Przekaż sprzedawcy zatwierdzony przez celnika dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego oryginalnym paragonem. Okaż sprzedawcy dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodność danych z dokumentu z danymi zawartymi w formularzu Tax Free For Tourists.
 • Jeśli zadeklarowałeś zwrot podatku na rachunek bankowy możesz także przesłać dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego paragonem na adres: e-autoparts.pl 03-687 Warszawa, ul. Łodygowa 28G, Polska.
 • Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania przez e-autoparts.pl dokumentu Tax Free For Tourists.
 • Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich. W przypadku zwrotu na konto bankowe, e-autoparts.pl nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu.
 • O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
 • Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%. Sprzedawca pobiera 3 % prowizji od wartości zwracanego podatku VAT.
 • Sprzedaż Tax Free jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego www.granica.gov.pl/TaxFree, w związku z tym dane zadeklarowane w dokumencie Tax Free podlegają weryfikacji na granicy.

Zasady zwrotu VAT podróżnym w Polsce reguluje ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126-130 (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. Zm).