Części do samochodów e-autoparts.pl
Sklep » Nowości motoryzacyjne » Badania klocków hamulcowych

Badania klocków hamulcowych   Jedynie testy przeprowadzane na specjalistycznych stanowiskach badawczych oraz w ściśle określony odpowiednimi normami sposób pozwalają określić jak wypadają jedne klocki hamulcowe na tle innych.

  • Droga hamowania
  • Jest to jedno z podstawowych badań jakości klocków hamulcowych, a co za tym idzie, skuteczności układu hamulcowego. Drugim aspektem tego badania jest sprawdzenie stanu klocków po serii prób przeprowadzonych zgodnie z normami obowiązującymi w przemyśle samochodowym. W trakcie takich badań, klocki poddawane są dużo większym obciążeniom niż obciążenia występujące w trakcie normalnej eksploatacji. Na specjalnym stanowisku symulowana jest seria prób awaryjnego hamowania prędkości pojazdu 110 km/h do 5 km/h. Przeprowadzane są one 10 razy, a przerwa pomiędzy kolejnymi próbami wynosi jednie 15 sekund. Temperatura powierzchni ciernej potrafi osiągnąć 600 stopni Celsjusza. Jako wynik końcowy przyjmuje się arytmetyczną średnią ze wszystkich prób.

  • Współczynnik tarcia
  • Innym parametrem badanym podczas prób na klockach hamulcowych jest współczynnik tarcia, a co za tym idzie siły tarcia. Wartość współczynnika tarcia jest istotna ze względu na skuteczność siły hamowania. Generalnie powinien być on jak największy, i nie zmieniać się w zależności od temperatury. Zmniejszanie współczynnika tarcia przy wzroście temperatury okładzin, rozpoznawana jest przez kierowcę jako sytuacja, gdy po kilkukrotnym hamowaniu pod rząd, przy kolejnym hamowaniu samochód "płynie" pomimo wciskania pedału hamulca.