Części do samochodów e-autoparts.pl
Sklep » Regulamin do 25.05.2018
Regulamin od 25.05.2018
obowiązuje przy zakupach po 25.05.2018
Sklep internetowy e-autoparts.pl, prowadzony jest przez:

Alcor Robert Bohdziewicz
03-687 Warszawa
ul. Łodygowa 28G
Nip 854-001-86-34
Regon 811977342

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep e-autoparts.pl, zwany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż części samochodowych oraz płynów i olejów motoryzacyjnych.

Rezerwacja na towary z oferty Sklepu zwaną dalej Zamówieniem, przyjmowana jest przez stronę internetową e-autoparts.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 022/100 15 90 lub za pomocą poczty email. Po złożeniu Zamówienia Kupujący dostaje niezwłocznie wiadomość e-mail, że rezerwacja dotarła do Sklepu, takie zamówienie uzyskuje status: "w toku". Nie oznacza to automatycznie jego przyjęcia. Zamówienie uznaje sie za przyjęte do realizacji przez sklep, po zmianie statusu z: "w toku" na: "w trakcie kompletowania" lub pochodne.
Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od Kupujących z historią zakupów.


Przyjęcie do realizacji zamówienia:
 • w przypadku zamówienia złożonego przez Kupującego po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze - Sklep zastrzega sobie prawo telefonicznego lub mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia,
 • realizacja następnego zamówienia Kupującego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep,

Wysyłka zlecenia następuje:
 • w przypadku płatności przy odbiorze - natychmiast po skompletowaniu zamówienia, chyba, że ustalenia z Kupującym są inne,
 • w przypadku płatności przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, lub w niektórych przypadkach, po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia wykonania przelewu z banku Kupującego,
 • w przypdaku ekspresowej płatności elektronicznej - w momencie gotowości do odbioru płatności przez Sklep w systemie ekspresowych płatności elektronicznych,
 • w przypadku płatności z odroczonym terminem - natychmiast po skompletowaniu zamówienia
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

W przypadku braku dostępności części towarów z zamówienia Kupujący jest informowany o tym fakcie i poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia: częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia.

W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym informuje Kupującego drogą mailową lub telefonicznie. Zamówienie może zostac również anulowane w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części.

Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT, która jest dodawana do każdej paczki oraz jest do pobranie ze strony zamówienia. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy zamówienie są skompletowane w całości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu ani pieczątki sprzedawcy.

Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu jego spakowania. Kupującymoże wycofać złożone zamówienie do momentu jego wysłania. Zmiany możliwe są poprzez kontakt z obsługą Sklepu drogą mailową.

Zamówienia znacznej (hurtowej) ilości towaru, wykraczające ponad potrzeby indywidualnego użytkownika samochodu, powinny byc uzgadniane z obsługą Sklepu. Koszt dostawy takich zamówień ustalany jest indywidualnie, a odbiorca jest informowany o jego wysokości drogą mailową lub telefonicznie.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opłaty celne wynikające z dostawy zakupionych produktów poza granice UE. Wszelkie dodatkowe opłaty z tym związane pokrywa Kupujący, jak również wszelkie dodatkowe czynności związane z przeprowadzeniem odprawy celnej. Odpowiedzialność sklepu ograniczona jest w takim przypadku tylko do wysłania zamówionych produktów uzgodnionym z Kupującym środkiem transportu. Szczególnie wyłączeniu podlega odpowiedzialnośc Sklepu za decyzję urzędu celnego Zamawiającego co do warunków i możliwości odprawy celnej zamówionych produktów.

Odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości dostarczonej przesyłki w obecności kuriera pod kątem ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, kurier na wniosek Odbiorcy ma obowiązek spisać protokół szkody. Protokół szkody jest podstawą do roszczenia Odbiorcy względem sklepu.
Sklep nie wysyła kurierem ani do paczkomatu olejów ani płynów w opakowaniach przekraczajacych 1 litr. Zamawiający składając zamówienie na oleje jub płyny w opakowaniach większych niz 1 litr, jest świadomy ryzyka związanego z możliwością uszkodzenia takiego opakowania oraz zalania pozostałych części z zamówienia.

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

2. Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, zastępowania produktów danego producenta innymi jego produktami (zmiana numeracji), zgodnie z danymi przesyłanymi przez producenta części, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian podczas trwania promocji.

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób, wybrany z dostępnych sposobów dostawy w Sklepie. Informacje o kosztach dostawy dostępne są pod linkiem: Koszt dostawy. Wyjątek stanowią zamówienia znacznych ilości towaru, o których mowa w punkcie 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

3. Czas realizacji zamówienia

Przy każdej części podany jest przewidywany czas realizacji wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych części z e-autoparts.pl, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Jeżeli w skład zamówienia wejdą części o różnej dostępności, zamówienie bęzdie wysłane po skompletowaniu całości, chyba, że z Kupującym zawarto inne ustalenia.

Termin otrzymania zamówienia stanowi sumę czasu kompletacji zamówienia oraz samej dostawy realizowanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
W przypadku płatności przelewem termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu, a w przypadku zakupów na raty - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską w terminie do dwóch dni roboczych po dokonaniu wysyłki z magazynu Sklepu. Czas dostawy może ulec wydłużeniu wskutek nieprzewidzianych zjawisk pogodowych i ogólnych - awaria serwera, braki prądu, awaria środka transportu, utrudnienia drogowe wywołane wypadkiem, robotami drogowymi. Czas dostawy zamówienia wysyłanego Pocztą Polską może wynieść do 21 dni od jego złożenia.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym podczas rejestracji lub składania zamówienia przez Kupującego.

4. Formy płatności

Kupujący może wybrać następujące formy płatności z dostawą na terytorium Polski:
 • płatność przy dostawie,
 • płatności elektronicznie - karta kredytowa lub przelew bankowy,
 • przelewem bankowym na konto Sklepu
Opłaty dokonywane elektronicznie w systemach płatności ekspresowych mogą być obciążone dodatkowymi kosztami (prowizja operatora) ponoszonymi przez Kupującego. Wielkość tych kosztów podawana jest w momencie składania zamówienia i zależy od jego wartości.

5. Reklamacje

Wszystkie części dostępne w Sklepie pochodzą z legalnych źródeł, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach Sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych zajmujących się naprawami samochodów.

Jeżeli po otrzymaniu zamówionej części Kupującyznajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem Sklepu.
Zdjęcia i rysunki części mają charakter poglądowy. Dobieranie części na podstawie rysunku albo zdjęcia nie może być podstawą do reklamcji.
Reklamacje dotyczące skatalogowania części mogą dotyczyć tylko:
 • niezgodności z opisem,
 • niezgodności zastosowania części do konkretnego typu pojazdu


Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w zakupionej części:
 • wad fabrycznych,
 • niezgodności towaru z towarem z zamówienia,
 • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

W takiej sytuacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub protokołem szkody i innymi dokumentami na adres:

Alcor
ul. Łodygowa 28G
03-687 Warszawa

Dostarczenie dokumentów reklamacyjnych lub reklamowanego towaru na inny adres nie rozpocznie biegu reklamacji aż do momentu dostarczenia ich na adres wymieniony w punkcie 5 regulaminu sklepu.
Załączenie formularza reklamacyjnego jest warunkiem przyjęcia przesyłki przez magazyn Sklepu. Wymieniona część odsyłana jest do Kupującego na koszt Sklepu.
W przypadku reklamowania części Bosch, niezbędne jest dodatkowo wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego Bosch

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie części do wyboru. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Nie stanowią podstawy reklamacji nieznaczne różnice w zewnętrznym wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie instenetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z obsługą Sklepu. Kupującyma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu jednego miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. W przypadku gdy, zgłoszona przez Kupującego usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone Sklep może żądać od Kupującego pokrycia poniesionych przez Sklep kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany na koszt kupującego.

Reklamowany towar powinien zostać dostarczony przez Kupującego wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami (prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny, wynik badania na stanowisku badawczym, etc).

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Odpowiedzialność Sklepu ograniczona jest do bezpłatnej wymiany produktu lub do zwrotu kwoty zapłaconej przy czym o wyborze jednego z tych dwóch sposobów decyduje Sklep.

Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

W przypadku nie uznania reklamacji, Sklep przechowuje reklamowany towar do dyspozycji Kupującego przez okres 30 dni od daty powiadomienia Kupującego o odrzuceniu reklamacji - wysłanie wiadomości email bądź listu poleconego. Po tym terminie reklamowany towar zostanie zutylizowany bez ponownego poinformowania Kupującego. Zwrot reklamowanego towaru do Kupującego może nastapić tylko na koszt Kupującego po jego decyzji o wysyłce przesłanej drogą mailową na adres Sklepu.

Jako konsumentowi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje Ci prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR).
Link fo platformy, na której może być rozstrzygnięty: ...link...

6. Zwroty i wymiany

Zgodnie z Ustawą z 24 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy zwracany towar nie był montowany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.
Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz numer konta, na które Sklep ma zwrócić środki. Sklep w ciągu 14 dni dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do Kupującego drogą mailową. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Sklep wykonuje zwrot pieniędzy na wskazane konto Kupującego w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
W przypadku zwrotu części lub całości zamówienia objętego rabatem udzienonego za wartość zamówienia, rabat ten może być potrącony od zwracanej kwoty, jeżeli wartość zamówienia po uwzględnieniu zwrotu ulegnie zmniejszeniu poniżej kwoty uprawniającej do jego uzyskania.
Koszty odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.

Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są zamówienia opłacone w punkcie odbiorów osobistych. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego spakowania zwracanego towaru, tak aby nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. Zaleca się stosowania oryginalnego opakowania, zaprojektowanego przez producenta części tak, aby spełnione były wymogi zabezpieczenia części na czas transportu.
Wymiana towaru jeśli takie będzie oczekiwanie Kupującego, zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie.
Adres do zwrotów:

Alcor, 03-687 Warszawa, Łodygowa 28G.
Zwroty na inne adresy lub bez prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu nie będą uwzgledniane.
Faktura korygująca będzie wystawiona przez obsługę Sklepu po wejściu zwracanego towaru na magazyn Sklepu. Będzie ona możliwa do pobrania ze strony zamówienia.
Należy ją podpisać i odesłać na adres do zwrotów.
Zwrotem nie są objęte koszty poniesione przez Kupującego za ekspresowe płatności elektroniczne wymienione w punkcie 4 Regulaminu. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę Sklep zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.
Zwracany towar musi być dostarczony do magazynu Sklepu w terminie do 14 dni od momentu powiadomienia Sklepu o fakcie odstąpienia od umowy zawartej na odlełość. Po tym czasie zwrot będzie przyjęty warunkowo.
Pieniądze za zwrócony produkt Kupujący otrzyma przelewem na wskazany numer rachunku bankowego w przeciągu do 14 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu. Czas na zwrot pieniędzy rozpoczyna bieg od momentu dostarczenia podpisanej faktury korygującej lub (w zależności co zostanie dostarczone później) zwracanej części wraz z oświadczeniem o odstapieniu od umowy zawartej na odległość. Dostarczenie samej części bez podpisanego oświadczenia, może wydłużyć czas oczekiwania na zwrot pieniędzy.


7. Rejestracja w serwisie e-autoparts.pl, ochrona danych osobowych

Składając zamówienie w e-autoparts.pl lub wysyłając zapytanie ofertowe Kupującywyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Alcor Robert Bohdziewicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zawadzkiego 19/16, 71-246, NIP: 854-001-86-34, będącego właścicielem sklepu e-autoparts.pl, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.)oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez e-autoparts.pl. Kupującyponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji zamówienia lub złożenia oferty.
Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Sklepie jest jego właściciel.
Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”) lub złożenia ofery. Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.
Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie sklepu zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie e-autoparts.pl adres poczty elektronicznej po zaznaczeniu opcji "Biuletyn" podczas rejestracji konta w sklepie.

8. Postanowienia końcowe

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym, a Alcor Robert Bohdziewicz, właścicielem Sklepu e-autoparts.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT. Kupującyskładając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu e-autoparts.pl, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018.

Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w dniu ich opublikowania na stronie e-autoparts.pl i nie dotyczą praw nabytych Konsumentów przed datą opublikowania Regulaminu.